Press

Press · 24. May 2018
Today, all five in our class passed the tentamen. In this video, I show you the work I made for it.
Press · 26. April 2018
Subscribe to the newsletter here. I won't spam you, and send you the newsletter about 4 times per year. See an example below:

Press · 05. March 2018
Uitzending van Waterlandse Zaken door omroep Pim, aan tafel met Bert Schalkwijk, Patty de Jong, Frans Bromet, Bril&Lens en Sako Juwelier. Mijn 15 minutes of fame vanaf 17:44. Dank Jans van Baarsen voor het aanmoedigen!
Online kunstmagazine nr 7, 2018
Press · 04. March 2018
Sinds vorig jaar schrijf ik vier keer per jaar een stukje voor Onlinekunstmagazine. Dit keer in nummer 7 een stukje over portretschilder Therese Schwartze.